МАНЗУШИРЫН ХИЙД ДЭХ МУЗЕЙН ГАДНА ТОХИЖИЛТОО ЗАСАЖ САЙЖРУУЛЖЭЭ.

Дэлхийн аялал жуулчлалын өдрийг тохиолдуулан Төв аймгийн БОАЖГ-аас Аялал жуулчлалын чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж буй ажлуудын НЭГ Манзуширын хийд дэхь музейн гадна тохижилт, эко соруулдаг 00, ангилдаг хогийн савыг хамгийн сүүлийн үеийн шийдлээр хийж тохижууллаа.
Гүйцэтгэгч: Пластик центр ХХК
Хариуцагч, ашиглагч: Төв аймгийн Музей

гадаа болон мод гэх мэтийн зураг байж болно

гадаа болон мод гэх мэтийн зураг байж болно

гадаа гэх мэтийн зураг байж болно

гадаа болон мод гэх мэтийн зураг байж болно

Эх сурвалж :  Төв аймгийн БОАЖГазар

ТОО
0
0
0