АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭДЭГ 21 СУРГУУЛЬД НИЙТ 1290 ОЮУТАН СУРАЛЦАЖ БАЙНА.

Монгол Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй голлох 25 их дээд сургуультай холбогдсоноос 21 сургууль нь аялал жуулчлал чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэдэг бөгөөд нийт 1290 оюутан суралцаж байна.

"аялал жуулчлалын суралцаж 2021 чиглэлээр буй оюутнуудын TOO монгол улсын ис шинжлэх ухаан технологийн ис соёл урлагын ис 96 монгол улсын боловсролын ис 70 22 CaHxYY эдийн засгийн хедее аж, ахуйн ис 96 хумуунлэгийн ухааны C 80 монголын ундэсний ис 99 сити C 100 их засаг олон рсын MC газарчин дс 125 олон улсын лаанбаатар 24 худалдаа уйлдвэрлэлийн 138 14 отгонтангэр ис улаанбаатар эрдэм ис 32 идэр ис 32 ховд C глобал удирдагч дР 23 15 чингис хаан 114 18 эмайюдс ундэсний биеийн тамирын дс 26 5 хеγ жлийн TOB" ΤΘΥΓ 976)7777-7001 www.mto.mn info@mto.mr нийт 1290 оюутан MONGGLIA" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно
Эх сурвалж : Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

ТОО
0
0
0