ХАМГИЙН ХҮЧТЭЙ 10 ПАССПОРТ

Дэлхийн аль ч улсын иргэн гадаад оронд зорчихын тулд олон улсад өөрийгөө төлөөлөх гадаад пасспорт авч явах шаардлагатай.

Монгол улсын энгийн гадаад пасспорттой иргэн 22 оронд богино хугацаанд визгүй зорчдог ба үүгээрээ дэлхийд 64-р байранд, Азид 24-р байранд орж байна.

Six Month Passport Validity Rule | Onlinevisa.com

Тэгвэл визгүй зорчих боломжтой орнуудынх нь тоогоор дэлхийн пасспортуудыг эрэмбэлсний эхний 10 байрыг танилцуулъя.

Анхааруулга:

Чөлөөт – виз хүсэлгүй зорчих боломжтой.
Хил дээрээс – тухайн улсын хил дээр очоод виз авах боломжтой.

1-Р БАЙР – 166 ОРОН

Сингапур (127 чөлөөт, 39 хил дээрээс)

2-Р БАЙР – 165 ОРОН

Герман (126 чөлөөт, 39 хил дээрээс)
Дани (126 чөлөөт, 39 хил дээрээс)
Швед (126 чөлөөт, 39 хил дээрээс)

Финланд (126 чөлөөт, 39 хил дээрээс)
Люксембург (125 чөлөөт, 40 хил дээрээс)
Норвеги (123 чөлөөт, 42 хил дээрээс)

Голланд (123 чөлөөт, 42 хил дээрээс)
Өмнөд Солонгос (121 чөлөөт, 44 хил дээрээс)
АНУ (116 чөлөөт, 49 хил дээрээс)

3-Р БАЙР – 164 ОРОН

Итали (125 чөлөөт, 39 хил дээрээс)
Франц (124 чөлөөт, 40 хил дээрээс)
Испани (123 чөлөөт, 41 хил дээрээс)

Грек  (122 чөлөөт, 42 хил дээрээс)
Португали (122 чөлөөт, 42 хил дээрээс)
Япон (121 чөлөөт, 43 хил дээрээс)

Ирланд (116 чөлөөт, 48 хил дээрээс)
Канад (114 чөлөөт, 50 хил дээрээс)

4-Р БАЙР – 163 ОРОН

Швейцар (123 чөлөөт, 40 хил дээрээс)
Бельги (123 чөлөөт, 40 хил дээрээс)
Австри (123 чөлөөт, 40 хил дээрээс)

Унгар (121 чөлөөт, 42 хил дээрээс)
Их Британи (118 чөлөөт, 45 хил дээрээс)

5-Р БАЙР – 162 ОРОН

Чех (122 чөлөөт, 40 хил дээрээс)
Малта (122 чөлөөт, 40 хил дээрээс)
Малайз (121 чөлөөт, 41 хил дээрээс)

Шинэ Зеланд (113 чөлөөт, 49 хил дээрээс)
Австрали (110 чөлөөт, 52 хил дээрээс)

6-Р БАЙР – 161 ОРОН

Словен (120 чөлөөт, 41 хил дээрээс)
Исланд (119 чөлөөт, 42 хил дээрээс)

Литва (119 чөлөөт, 42 хил дээрээс)
Словак (119 чөлөөт, 42 хил дээрээс)

7-Р БАЙР – 160 ОРОН

Эстони (119 чөлөөт, 41 хил дээрээс)
Польш (119 чөлөөт, 41 хил дээрээс)
Латви (119 чөлөөт, 41 хил дээрээс)

8-Р БАЙР – 158 ОРОН

Романи (116 чөлөөт, 42 хил дээрээс)
Болгар (114 чөлөөт, 44 хил дээрээс)

9-Р БАЙР – 157 ОРОН

Лихтенштейн (116 чөлөөт, 41 хил дээрээс)
Арабын Нэгдсэн Эмират (112 чөлөөт, 45 хил дээрээс)

10-Р БАЙР – 156 ОРОН

Кипр (119 чөлөөт, 37 хил дээрээс)
Хорват (115 чөлөөт, 41 хил дээрээс)

Ижил тооны орнуудад зорчих боломжтой пасспортуудыг ижил байранд оруулав.

Эх сурвалж: https://geeks.mn/

ТОО
0
0
0