• ХУЛАН
  Зургийг Н.Батсайхан
 • Говь-Алтай, Ээж хайрхан
  ЗАМБА ГҮРВЭЛ
  Зургийг Б.Баяр
 • ХАР СҮҮЛТ
  Зургийг Б.Баяр
 • Өмнийн говь
  НАРИЙН МОГОЙ
  Зургийг Н.Батсайхан
 • ТОЛБОТ ГҮРВЭЛ
  Зургийг С.Далайцэрэн
 • ХАЛИУН БУГА
  Зургийг Б.Баяр
 • Дорнод Монгол
  ХЯРС
  Зургийг Н.Батсайхан
 • Дорнод Монгол, Нөмрөг гол
  УЛААН СОНО
  Зургийг Н.Батсайхан
 • ЯНГИР
  Зургийг Окамото Юкио
ТОО
0
0
0

8. МОНГОЛ ОРНЫ АН АМЬТАН

СПОРАДИКУС ҮХЭР ХЭДГЭНЭ (BOMBUS SPORADICUS NYLANDER, 1848)

Баг. Хальстан - Hymenoptera
Овог.
Зөгийнхэн – Apidae
Статус:
Ховор зүйл.

Таних шинж: Ажилчин болон эмэгчин бодгалийн хэвлий тод үзэгдэхүйц 6 тергитээс тогтоно. Хатгууртай. Антенн 12 үеэс тогтоно. Эрэгчний антенн 13 үетэй, хэвэл 7 тергитээс тогтоно. Далавчны угны хоорондох зоон талдаа бараан үсэн тод бүслүүртэй. Шанааны хүрээ хар хүрэн үстэй. Хэвлийн II цагирагийн нуруун тал шар, V-VI цагираг цагаан үстэй. Тархац, байршил нутаг: Архангайн Урд-Тамир, Булганы Дашинчилэн, Хэнтийн Жавхлантаас урагш, Дорнотын Хөөвөр зэрэг газарт ганц нэгээр тохиолдоно. Амьдралын онцлог: Тодорхойгүй. Too толгой, хомсдох шалтгаан: Тоо толгой, түүний хомсдлыг тогтоогоогүй. Хамгаалсан байдал: Засгийн газрын 2012 оны 7 дугаар тогтоолын хавсралтад бүртгэж, Монгол улсын улаан номонд оруулсан. Тархац нутгийг Богдхан уулын дархан цаазат газарт хамруулсан. Хамгаалах арга хэмжээ: Тархац, тоо толгойн судалгааг нарийвчлан гүйцэтгэж, хамгаалах үндэслэлийг боловсруулж хэрэгжүүлэх.


Bombus sporadicus Nylander, 1848
Hymenoptera- Hymenopterans
Apidae-Bees, bumble-bees etc.

Status: Rare

Distribution and Range: A few individuals of the species were observed in South Tamir River in Arkhangai aimag, in Dashinchilen, Bulgan Aimag, Khuuver in Dornod and to the south of Javkhalant in Khentii aimag. Population and Threats: There is no detailed information. Conservation Measures: It is listed as rare in the Mongolian Government Act No.7 from 2012 and included in the Mongolian Red Book. Its distribution range is included in the Bogd Khan Strictly Protected Areas. Further Action: Develop protection measures based on research results devoted to the distribution range, population and its decline.

Эх зохиол, мэдээ: 1. Панфилов 1984, 2. Peters 1968, 3. Panfilov 1968. Эх сурвалж: Монгол улсын Улаан ном, 2013