9. МОНГОЛ ОРНЫ ШУВУУД

АХУУНА (ЦЭВДГИЙН АХУУНА)


Lat: Lagopus mutus (Montin, 1776)

Mon: Цэвдгийн ахууна, Цэвдгийн цагаан ятуу

Rus: Тундряная куропатка

Eng: Rock Ptarmigan

Jap: Raicho  

Та аялал, амралтын талаарх  илүү их мэдээ мэдээллийг ЭНД дарж аваарай.

ТОО
0
0
0