9. МОНГОЛ ОРНЫ ШУВУУД

ОХИЛБЯЛЗУУХАЙ (ХЭЭРИЙН ОХИЛБЯЛЗУУХАЙ)

Lat: Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845)

Mon: Хээрийн охилбялзуухай, Хээрийн охил бялзуухай

Rus: Индийская камышевка

Eng: Paddy-field Reed Warbler, Jerdon’s  

Та аялал, амралтын талаарх  илүү их мэдээ мэдээллийг ЭНД дарж аваарай.

ТОО
0
0
0