19. ЗОЧИД БУУДАЛ

Завхан - Жим (Jim hotel)


  • Хагас люкс тохилог, өрөөнүүдтэй, тус мини бартай.
  • Ресторан 30-50 хүн нэг ээлжиндээ авах
  • Кабелийн ТВ
  • Шүршүүр
  • Угаалгын үйлчилгээ
  • Монгол үндэсний захиалгат хоол
  • VIP 6-12 хүний багтаамжтай. 
  • Кароаке VIP өрөөЗавхан - Жим (Jim hotel)

ТОО
0
0
0