19. ЗОЧИД БУУДАЛ

Архангай - Онч (Хайрхан сум)


Зочид буудлын байршил: Уртраг 101.55.48.3   Өргөрөг 48.36.32.6, үнэмлэхүй өндөр 1777.6м

Нэг ээлжинд зочид буудалд 20 хүн, монгол гэрт 12 хүн хүлээн авах боломжтой. Ариун цэврийн өрөө, шүршүүр суурилуулсан, караоке өрөөтэй. 

Архангай - Онч (Хайрхан сум)

ТОО
0
0
0