19. ЗОЧИД БУУДАЛ

Улаанбаатар (Ulaanbaatar hotel)


Улаанбаатар зочид буудал нь Бизнес уулзалт хурал семинар зохион байгуулахад зориулагдсан, орчин үеийн стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон хэд хэдэн төрлийн заал танхимуудтай. 6 дугаар давхарт Хархорин, Өргөө, Хүрээ, Хөх асар танхимууд, 5 дугаар давхарт уулзалт хийх боломжтой VIP өрөөнүүд байрладаг. Мөн томоохон хэмжээнийхурал зөвлөлгөөнийг Их танхимд зохион байгуулах боломжтой.                                                            


Танхимын 1 цагийн үнэ: 

 • Их танхим: 
 • Хөх асар танхим: 
 • Хархорин танхим: 
 • Өргөө танхим: 
 • Хүрээ танхим: 
 • VIP room 529
 • VIP room 528
 • VIP room 527 

Техник хэрэгслийн үнэ: 

 • Проектор ба дэлгэц
 • Синхрон орчуулгын төхөөрөмж 
 • ЧихэвчУлаанбаатар (Ulaanbaatar hotel)

ТОО
0
0
0