19. ЗОЧИД БУУДАЛ

Улаанбаатар-2 (UB-2 hotel)Монгол гэрт байрлах тохиолдолд (Зочид буудалд байрлах тариф доод талд бий)

 • 1 хүнээр - 35000 төг 
 • 2 хүнээр - 60000 төг 
 • 3 хүнээр - 80000 төг
 • 4 хүнээр - 95000 төг 
 • 5 хүнээр - 130000 төг 


Бусад үйлчилгээний тариф: 

 • Хурлын танхим 40-45 хүний багтаамжтай. 
 • 20 хүртэл хүний хурал семинар бол 1 цаг - 35000 төг 
 • 20-иос дээш хүний хурал семинар бол 1 цаг - 40000 төг
 • Гольф тоглох - 18 нүхнийх 60000 төг, 9 нүхнийх 40000 төг
 • Гольфын цохиур түрээслэх - 1 цүнх 15000 төг 
 • Нум сум харвах - 4 сумаар нэг удаа 7500 төг
 • Биллярд тоглох - 1 цаг 9500 төг
 • Ширээний теннис тоглох - 1 цаг 7500 төг
 • Сагс, волейболын талбайд тоглох - 1 цаг 7500 төг
 • Саун - өрөөтэй нь 1 цаг 30000 төг
 • Саун - нийтийн энгийн нь 1 цаг 15000 төг 
 • Дулаан граж ашиглах - 1 хоног 7500 төг
Жич: Зочид буудал болон гэрт 4-16 насны хүүхэд байрлахаар бол 18000 төгрөгөөр тооцно. 

Улаанбаатар-2 (UB-2 hotel)

ТОО
0
0
0