19. ЗОЧИД БУУДАЛ

Эрин (Erin hotel)Эрин ресторан 70 хүний багтаамжтай, караоке, билльярд, 100 хүний багтаамжтай хурлын танхимтай. 
Эрин (Erin hotel)

ТОО
0
0
0