ТОО
0
0
0

2. ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗАР

...
Бүгдийг харах
№ | Дархан цаазат газрын нэр Хамгаалалтанд авсан талбай Хамгаалалтанд авсан он
1. 41,651 га 1957, 1978, 1995
4. 103,016 га 1992
5. 103,016 га 1992
6. 311,205 га 1992
7. 95,510 га 1992, 1995
8. 712,545 га 1993
9. 1,227,074 га 1992
10. 27,448 га 1965, 1995
12. 65,920 га 1977, 1995