ЗАГАСЧЛАХ АЯЛАЛ

АЯЛЛЫН ТОЙМ

АЯЛЛЫН ХӨТӨЛБӨР

ӨДӨР-1
2021-10-08
Улаанбаатар хот - Багануур - Чингис хот - Дадал сум - Онон гол /619км/ Таныг байрлаж буй газраас тань аван Хэнтий аймгийн зүг хөдөлснөөр бидний аялал эхэлнэ. Хэнтий аймгийн Дадал сумын нутаг, Онон голын эрэгт хүрэлцэн ирж амарна.

Хоол : Өглөө, Өдөр, Орой

Байрлах байр : Майхан


ӨДӨР-2
2021-10-09
Онон гол
Онон гол Онон голд загасчилна.

Хоол : Өглөө, Өдөр, Орой

Байрлах байр : Майхан


ӨДӨР-3
2021-10-10
Онон гол - Балж гол
Онон гол - Балж гол /50км/
Балж голд загасчилна.

Хоол : Өглөө, Өдөр, Орой

Байрлах байр : Майхан


ӨДӨР-4
2021-10-11
Балж гол - Дадал сум - Чингис хот - Багануур - Улаанбаатар хот
Балж гол - Дадал сум - Чингис хот - Багануур - Улаанбаатар хот /619км/

Энэ өдөр бидний аяллын сүүлийн өдөр бөгөөд Улаанбаатар хотыг зорин ирснээр аялал өндөрлөнө.

Хоол : Өглөө, Өдөр, Орой