5. БАЙГАЛИЙН ДУРСГАЛТ ГАЗАР

...
Бүгдийг харах
№ | Байгалийн дурсгалт газрын нэр Хамгаалалтанд авсан талбай Хамгаалалтанд авсан он
2. 1,840 га 1965, 1995
3. 31,303 га 2006
5. 4,830 га 1996
7. 5,800 га 1965, 1995
9. 6,041 га 2004
10. 20.8 хавтгай дөрвөлжин километр 1961
11. 11,500 га 1992, 1995
13. 17,200 га 2004
14. 22,475 га 1992, 1995
ТОО
0
0
0