ЦЭНХЭРИЙН ХАЛУУН РАШААН

АЯЛЛЫН ТОЙМ

Намар өвөл гэсэн хоёр улирлын заагт халуун рашаанд сууж, сая сая оддын дор дурсамжаа бүтээх аялал маань зарлагдаж байгааг дуулгая. "Жинхэнэ амралт болох тав тухтай аялал"